Polityka jakości

  JMP MEDICAL specjalizuje się w dostarczaniu usług technicznych wspierających serwis urządzeń diagnostyki obrazowej.

  Naszym podstawowym celem jest sukces rynkowy i ekonomiczny dzięki dostarczaniu usług najwyższej jakości w zakresie magazynowania rezonansów magnetycznych oraz produkcji przenośnych pracowni diagnostyki obrazowej.

  Cel ten realizujemy poprzez:

  • wsłuchiwanie się w potrzeby i oczekiwania Klienta
  • korzystanie z nowoczesnego i specjalistycznego wyposażenia
  • wdrażanie innowacyjnych technologii
  • wprowadzanie na rynek nowych produktów
  • powiększanie i unowocześnianie infrastruktury
  • ciągły rozwój w zakresie świadczonych usług
  • podnoszenie kompetencji pracowników

  Polityka firmy, jej kontekst i cele, a także wymagania i oczekiwania naszych Klientów poddawane są regularnym przeglądom, w celu zapewnienia ich stałej przydatności i aktualności.

  Zobowiązujemy się do spełniania wymagań obowiązującego nas prawa, normy ISO 9001 oraz innych wymagań, w tym wymagań określonych z naszym Klientem, a także do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.

  Michał Pigłas
  Prezes Zarządu JMP
  Ostrów Wlkp., 15.12.2022
  Scroll to Top